FoU-pris

Guijueloföretaget Pedro Nieto, s.l. har för sin forskning om processen vid torkning av iberisk skinka år 2002 belönats med ett andrapris som jordbruksministeriet delar ut till de bästa företagen inom livsmedelsindustrin.

Sedan den 26 maj 1995 tills idag har företaget PEDRO NIETO S.L. satsat på forskning som ett redskap i moderniseringen och anpassningen av sitt företag till det som de nya marknaderna fordrar. I det syftet har man, tillsammans med andra företag inom sektorn, främjat forskningen inom området iberisk skinka och finansierat och deltagit i projekt med den regionala och statliga förvaltningen, i nära samarbete med forskningsinstitutet Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

I den riktningen har man genomfört följande projekt : TEKNISK UNDERSÖKNING

AV PROCESSEN VID TORKNING AV IBERISK SKINKA

Den 7 augusti 1995 ingicks mellan ministern för jordbruk och djuruppfödning i Castilla-Leons regionala regering, Isaías García Monge, och direktören för Instituto del Frío, Jesús Espinosa, såsom representant för ordföranden vid forskningsinstitutet Consejo Superior de investigaciones Científicas, ett samarbetsavtal för att genomföra forskningsprojektet: "TEKNISK UNDERSÖKNING AV PROCESSEN VID TORKNING AV IBERISK SKINKA" under ledning av dr Juan Atanasio Carrasco Manzano från Instituto del Frío.
Innan detta avtal ingicks hade Instituto del Frío vid CSIC ingått ett avtal den 26 maj 1995 med fyra industrier i Guijuelo för att genomföra ovannämnda forskningsprojekt. Bland dessa företag befinner sig företaget:

- PEDRO NIETO, S.L.

Målet för denna undersökning är att få kunskap om och optimera framställningsprocessen för iberisk skinka för att åstadkomma en minskning av den totala framställningstiden utan att förlora i kvalitet.

Detta innebär följande delmål:

I- Att få kännedom om de fysiska storheter som deltar i den traditionella processen och standardisera dessa.
II.- Bestämning av saltets och vattnets diffusivitet under de olika faserna vid framställning av iberisk skinka.
III.- Upprättande av matematiska modeller både för fenomenet masstransport (torkning) och för en kontrollerad torkanläggning.
IV.- Formgivning och iordningställande av en experimentell torkanläggning, där parametrarna kontrolleras så att optimeringen som gjorts valideras, och erhållande av grunderna för formgivningen av en kontrollerad industriell torkanläggning.

För att underlätta planeringen delades projektet upp i olika faser som kunde överlappa varandra i tiden och som man skulle kunna arbeta med separat.

Dessa faser är:

a) kännedom om och standardisering av processen vid naturlig torkning av iberisk skinka .
b) undersökning av diffusionen av salt och vatten under processen vid torkning av iberisk skinka .
c) upprättande av matematiska modeller för processen vid naturlig torkning av iberisk skinka och erhållande av grunderna för formgivning av en kontrollerad experimentell och industriell torkanläggning.
d) formgivning och konstruktion av en kontrollerad experimentell torkanläggning .

RESULTAT:

Resultaten som erhållits vid var och en av faserna som projektet indelats i är följande:


Omnämnanden i pressen av forsknings- och utvecklingspriset:

Scrollbar-Up Scrollbar-Down
Scrollbar-Handle
medalla al merito empresarial
Premio I+D
Siguenos en facebook
Pedro Nieto, S.L. - Jamones y embutidos ibéricos de Bellota. Pol. Agroalim. C/ Sierra de Béjar 56
37770 Guijuelo (Salamanca). Tfno 0034 923 58 02 01 Fax 0034 923 1580 47