Svinuppfodning

Svinuppfödarnas erfarenheter har på senare tid lärt dem att ge svinen en mer balanserad föda. Nuförtiden börjar de iberiska svinen äta ekollon innan de blir 10 månader gamla. Innan dess, från och med diavvänjningen och under uppväxttiden, uppföds dessa svin med speciellt utvalt foder av högsta kvalitet för att deras skelett ska växa ordentligt och deras utveckling i allmänhet ska bli välbalanserad. Det är bara på så sätt man får djur som har lämplig kvalitet och vikt när de släpps ut på ”la montanera” (ekollonbetet). Det iberiska svinets föda är mycket viktig eftersom den på ett avgörande sätt påverkar köttets och följaktligen även skinkans och de övriga produkternas kvalitet. Till detta bidrar både typen av och kvaliteten på ollonen som utgör deras föda (ollon av korkek), förhållandet mellan ollon och gräs, som bör vara balanserat, och antalet svin som betar per ytenhet i betesmarkerna.

Cerdo IbéricoAllt detta gör att varje grupp svin har sina egna särdrag, som i sin tur inverkar på kvaliteten hos produkterna.

Slakten av svinet, som förr var en ritual och ett tillfälle till fest, försåg familjen med kött för hela det kommande året, i synnerhet om vintern när naturen inte var så generös med sina gåvor. Dagarna då slakten, även kallad ”mondongo”, gick av stapeln innebar, i en ekonomi som huvudsakligen var självförsörjande, att de fattiga fick äta sig mätta på vintern. Svinslaktens historia går tillbaka till mänsklighetens ursprung. Människan har ju alltid haft animalisk föda som bas för sin kosthållning .

La montanera

Så kallas ekollonbetet, där svinen föder sig på ekollonen som faller till marken från sten-, kork- och bergekar. Det skulle följaktligen inte vara möjligt att föda upp de iberiska svinen utan dessa trädbevuxna betesmarker. Det är där de iberiska svinen livnär sig, inte bara på ekollon utan även på gräs och vilda frukter, små däggdjur och reptiler, sniglar och insekter av alla slag, vilket bidrar till att ge skinkan dess utmärkta, naturliga arom och smak. Om vi därtill lägger det faktum att svinen här är aktiva och i utmärkt fysisk kondition, kan vi lätt förstå att deras kött är finare, utan överflödiga vätskor och följaktligen har ett större innehåll på glykogen.

La dehesa

Våra "dehesas" eller betesmarker är belägna både i Cáceres, på vår farm som kallas Puntal de Arriba, och i Andalusien. Där är svinen omgivna av stenek och korkek och deras dagliga föda består av ekollon, som är oundgängliga för deras rätta utveckling.

Scrollbar-Up Scrollbar-Down
Scrollbar-Handle
medalla al merito empresarial
Premio I+D
Siguenos en facebook
Pedro Nieto, S.L. - Jamones y embutidos ibéricos de Bellota. Pol. Agroalim. C/ Sierra de Béjar 56
37770 Guijuelo (Salamanca). Tfno 0034 923 58 02 01 Fax 0034 923 1580 47